De hand van God...

Het doel van dit model is, dat het model bij u bijzondere kennis kan opfrissen en u tools geeft om van uw omgeving een mensvriendelijke omgeving te maken. Neem uw eigen hand als voorbeeld. Kijkt u naar uw hand dan kunt u veel waarnemen op uw hand. Maar welke kennis herbergt de hand in zich? Als wij ons in de hand gaan verdiepen, dan kunnen wij tot verschillende onthullingen komen.

hand

- Eenheid in verscheiden heid: Al zijn de vingers zichtbaar anders. Zij zijn een meester in het samenwerken;
- Verbondenheid: Vertegenwoordigd de vijf kanalen, waarmee de mens verbonden zijn met de suprieme kracht;
- Kracht: De kracht waarmee wij instaat zijn om het leven van ons en onze dierbaren aangenaam te maken;
- Sterk: Alleen zijn de vinger zwak, maar samen zijn de vingers heel sterk;
- Samenwerking: Alleen kan een vinger weinig, maar samen bouwen de vingers van alles;
enz.


Al eeuwen vechten wij met elkaar, maar dat gevecht heeft ons nog steeds niets geleverd. Wij kwamen met legen handen en gingen heen met lege handen. Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo ook blijven. Wij komen met lege handen en wij zullen heengaan met lege handen. Wij hebben niets gewonnen, maar wij zijn veel armer geworden. Wat wij verloren hebben zijn:
- Menselijkheid, onze gedragingen lijken meer op die van de demon, dan van de mens;
- Liefde, onze liefde is zeer beperkt. Onze liefde kan bijna niet verder dan onze voordeur;
- Respect, dat woordje zijn wij al lang vergeten of weten het niet meer toe te passen;
- Opvoeding, daar hebben wij geen tijd voor;
- Sociale controle, deze kennis staat alleen nog maar in boeken;
- enz, enz.

Huis Van De Mens (HvdM)
House Of The Human (HOTH)

Gelovigen zeggen dat God alles heeft gemaakt en dat zij van God houden, maar blijkbaar hekelen zij ontegensprekelijk de creatie van God, want daarom vernietigen zij de creatie van God. Vernietigen is geen menselijke eigenschap, maar die van de demonen.
- Mensen onteigenen niet, mensen verrijken hen omgeving;
- Mensen haten niet, mensen delen liefde uit;
- Mensen moorden niet, mensen schenken leven.

Mensen maken het leven van de medemens aangenaam en plezierig. Is het niet de tijd om weer mens te worden? Wij zijn toch intelligent, althans, daar worden wij niet moe van het zeggen. Is het niet de tijd dat wij echt laten zien dat wij intelligent zijn? Zijn wij intelligent genoeg om vrede op aarde te brengen? Zijn wij intelligent genoeg om alle monden te vullen? Zijn wij intelligent genoeg om als mensen met elkaar om te gaan? Zijn wij intelligent genoeg om haat te verbannen tot het domein van de demonen? Zijn wij intelligent genoeg om geen oorlog te voeren met elkaar? Zijn wij intelligent genoeg om mens te worden? Blijkbaar niet, want wij hebben veel vermogen over om wapens te maken of te bezitten en deze in te zetten tegen de mens, maar wij hebben geen vermogen om de honger, de echte vijand van de mens, van de aarde te verdrijven. Wij zijn inderdaad intelligent op het gebied van vijandigheid, moorden, onteigen, haten, elkaars leven zuur maken en alle andere negatieve eigenschappen die het leven van de mens meer belasten dat ontlasten. De mens ontlast en de demon belast. Mensen zijn positief denkend wezens op aarde en zetten zich in om het leven van de mens aangenaam te maken. Demonen zijn negatief denkend wezen op aarde en zullen alles om alles doen om het leven van de mens onaangenaam te maken. Het is mijns inziens weer de tijd om echt intelligent te zijn. Het is de tijd om mens te zijn.
Het Huis Van De Mens, wens graag de mens te ondersteunen en te begeleiden om de directe leefomgeving mensvriendelijk te maken. In het Huis Van De Mens is er plaats voor een ieder die zich wensen te wenden tot de Oppermachtigste en die liever op hen eigen krachten geloven of graag de evolutie theorie van Darwin aanhangen. In het huis van de mens gaat het om mensen. Het doel is de menselijke eigenschappen te ontwikkelen en / of te accentueren. Het huis waarin de mens ondersteund zal worden om het menselijke eigenschappen te ontdekken en gebruik te maken. In het Huis Van De Mens is geen plaats voor gedachte gangen die de mens van de mens ontvreemden. Geloven is een unieke relatie van de mens tot de Oppermachtigste. Deze communicatie maakt geen gebruik van de middelen van het hoofd, maar maakt alleen gebruik van hart. In de ruimte, waar de mens zich wens te wenden tot de Oppermachtigste, is het verstandig om alleen met het hart te communiceren.
Heeft de mens zich voldaan aan de communicatie met de Oppermachtigste, dan kan de mens doorlopen naar de ruimte, waar gecommuniceerd zal worden over hoe de mens het leven van de mede mens op aarde aangenaam en plezierig kan maken. De kennis die worden verworven, kunnen weer worden gedeeld met anderen in de directe omgeving. Wij hoeven niet de weide wereld in te trekken. Als wij om beperken tot onze directe omgeving, dan kunnen wij ook het grootste doel ter wereld bereiken. Zonder de deur uit te gaan kunt ondersteunen om de wereld menselijk te maken.
Wat wij, als mens totaal vergeten zijn, is dat onze oorsprong hetzelfde is. Ik geef toe dat het lang geleden is dat wij als wezens op aarde zijn gekomen. In de loop der jaren is er zoveel veranderd, dat wij zelfs onze oorsprong totaal uit het oog hebben verloren, waardoor het eenvoudig voor ons is geworden om tegen een medemens te strijden. Omdat wij vergeten zijn dat onze bron hetzelfde is, kijken wij anders tegen anderen aan. Het is jammer dat deze kennis ons niet meer wordt bijgebracht, want het is juist deze kennis die kan bijdragen om onze houding te veranderen ten gunste van een betere leefomgeving Hierdoor kan het leven op aarde voor iedereen veel gelukkiger worden.

hand

Wat mij is opgevallen, is dat wij niet eens de moeite nemen om even stil te staan bij die passages in de heilige geschriften die stellen dat onze bron hetzelfde is. Wij hebben een pad gekozen, in mijn voorbeeld een vinger van de Schepper, waarlangs wij bij de Oppertse willen komen. Dat pad of die ene vinger van de Schepper hebben wij een stroming genoemd en een naam daaraan toegedicht. Door deze benaming geven wij aan waar wij geplaatst zijn, in mijn voorbeeld, in welke vinger wij in dit leven bevinden en waar wij ons, door deze plaatsing gebonden voelen. Deze visie is te kortzichtig.

Ons lichaam bestaat niet alleen uit een vinger, maar er is veel meer dan die ene vinger. Het mooiste is dat alle delen samen het geheel vormen, namelijk ons lichaam. In mijn beleving is dat te vergelijken met de heelal. Alles is verbonden met elkaar en vormen samen een onafscheidelijke eenheid. De verbondenheid  zorgt dat de heelal voort bestaat of te wel voortleeft. Zo is het ook met ons lichaam. Door de verbondenheid leven wij. Als ons lichaam ontbonden wordt, kunnen wij niets meer.

Door het gemist van deze kennis geven wij onszelf de kans negatief te denken over anderen en zijn wij bereid de botte bijl tegen elkaar te heffen. Om te kunnen streven naar een betere leefomgeving zal onze houding bijgeschaafd moeten worden. Wij moeten een ander koers gaan varen en ons weer op het juiste pad plaatsen. Wij moeten van onze huidige denk- en leefpatroon afstappen en we moeten ons voorbereiden te werken aan een beter milieu.